DSC_0069oogenlust 020atrap 002

Nederlands

Opleiding:

Akademie voor Schone Kunsten Arendonk  – schilderen – tekenkunst

Exposities in gerenommeerde galerieën in binnen- en buitenland.

Vele werken zijn opgenomen in openbaar bezit en privécollecties in diverse landen.

Huidige klemtoon: “Dans in beweging”

De schilderijen van Geertje Peggeman laten niet alleen de dans zien maar zíjn een dans, de dans van het leven, van het schilderen, van het intens ervaren van beweging en kleur, van verleiding en introspectie. Haar werk toont de fascinatie voor de mens, de mens die danst, die geniet.In haar tekeningen en schilderijen zien we het wezenlijke van de afro-caribische dans, de oriëntaalse en Spaanse dans: de vrouwelijke sensualiteit, de beweging en het ritme. De concentratie, energie, dynamiek, zinnelijkheid en verleiding van de danseres worden als het ware door Peggeman naar binnen gezogen en met verf en inkt getransformeerd naar doek of papier. Gelijk aan de snelheid van de dansers zet haar penseel in enkele streken of kleurvlakken de essentie van een beweging neer, waarna met bijna doorzichtige lijnen de ruisende stoffen vorm en werveling krijgen. Haar krachtige kleuren geven het schilderij een bijna driedimensionale aanwezigheid in de ruimte. Dit alles levert werken op die soms feestelijk en luidruchtig en dan weer stil en ingetogen zijn. Kijken naar de schilderijen van Geertje Peggeman prikkelt daarmee alle zintuigen.

Peggeman volgde workshops van o.a. Afro-caribische , Turkse, Egyptische, Spaanse, Indonesische en Afrikaanse dansen.

English

Education:

Academy of Fine Arts Arendonk

Exhibitions in renowned galleries at home and abroad.

Many works are included in public ownership and private collections in several countries.

Current emphasis “Dance in movement”

The paintings of Geertje Peggeman do not just show the dance but are a dance, the dance of life, of painting, the intense experience of motion and colour, of seduction and introspection.
Her work shows a fascination for people, people that dance, enjoying life.
In her drawings and paintings we see the essence of Afro-Caribbean, Oriental and Spanish dance: the female sensuality, movement and rhythm. The concentration, energy, dynamism, sensuality and seduction of the dancer transformed by Peggeman using ink and paint into cloth or paper.
Equal to the speed of the dancers she shows the essence of movement with a few brush strokes and colour patches, and almost transparent lines portray the whirling cloth. Her strong colours give the painting an almost three-dimensional presence in space.
All this delivers paintings that are sometimes festive and loud and sometimes quiet and still. Looking at Geertje Peggeman’s paintings stimulates all senses.
Peggeman attended workshops which includes Afro-Caribbean, Turkish, Egyptian, Spanish, Indonesian and African dance.